På tröskeln till en annan värld.

Koncept och copy för 24-sidigt säljprospekt i samband med det nya bostadsområdet Tollareängen i Nacka. Beläget i direkt anslutning till ett naturreservat.

Rum åt livets alla dimensioner.

Koncept och copy för 36-sidigt säljprospekt i samband med utvecklingen av det nya bostadsområdet Ursvik i Sundbybergs kommun.

En egen värld i staden.

Koncept och copy för 38-sidigt säljprospekt i samband med utvecklingen av bostadsområdet Mandelpilen i Uppsala.